Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Bureau Financieel Toezicht
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Identificatienummer BWBR0039011
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 4:81 en afdeling 10.1.1, Algemene wet bestuursrecht
  • Artikel 110, Wet op het notarisambt
  • Artikel 30, Gerechtsdeurwaarderswet
  • Artikelen 24 en 31, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Artikel 5, Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Artikel 1, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2017

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2017 Nieuwe-regeling 21-11-2016 Stcrt. 2016, 65892 21-11-2016 Stcrt. 2016, 65892
Naar boven