Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Tariefbesluit Centrale Commissie Dierproeven per 1 januari 2017

De Centrale Commissie Dierproeven besluit als tarieven, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Dierproevenregeling 2014, vast te stellen:

Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 568,–.

Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 1.035,–.

Vergunningaanvraag op projectniveau:

bij een bijlage dierproeven: € 1.035,–

bij een bijlage dierproeven met een eenvoudige dierproef geldt het bedrag van € 568,–

bij twee bijlagen dierproeven: € 1.287,–

bij drie bijlagen dierproeven: € 1.541,–

bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met € 143,– per extra bijlage dierproeven

Bij bestuursbesluit kan de CCD besluiten om voor bepaalde categorieën aanvragen het maximumtarief te begrenzen op € 1.541,–.

Namens de Centrale Commissie Dierproeven

L.J. Hellebrekers

Terug naar begin van de pagina