Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2016, kenmerk 1059493-158934-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2017 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2017

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

25.635,12 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,7529

202,00

1.404,45

1.446,64

17,7809

202,00

1.446,65

2.021,13

17,8282

202,00

2.021,14

2.066,96

17,8465

202,00

2.066,97

2.113,24

17,8482

202,00

2.113,25

2.158,62

17,8495

202,00

2.158,63

2.204,45

17,8516

202,00

2.204,46

2.248,92

17,8536

202,00

2.248,93

2.294,76

17,8553

202,00

2.294,77

2.385,51

17,8574

202,00

2.385,52

2.485,34

17,8612

202,00

2.485,35

2.583,36

17,8645

202,00

2.583,37

2.678,65

17,8683

202,00

2.678,66

2.679,11

17,9019

202,00

2.679,12

2.726,30

17,9055

202,00

2.726,31

2.773,49

17,9074

202,00

2.773,50

2.820,23

17,9130

202,00

2.820,24

2.867,88

17,9146

202,00

2.867,89

2.914,62

17,9208

202,00

2.914,63

2.961,36

17,9226

202,00

2.961,37

2.961,81

17,9233

202,00

2.961,82

3.004,92

17,9269

203,00

3.004,93

3.048,94

17,9281

203,00

3.048,95

3.092,96

17,9325

203,00

3.092,97

3.136,07

17,9334

203,00

3.136,08

3.136,52

17,9372

203,00

3.136,53

3.180,08

17,9382

203,00

3.180,09

3.223,19

17,9390

203,00

3.223,20

3.223,64

17,9429

203,00

3.223,65

3.267,21

17,9437

203,00

3.267,22

3.310,32

17,9445

203,00

3.310,33

3.353,88

17,9502

203,00

3.353,89

3.397,44

17,9614

203,00

3.397,45

3.441,01

17,9644

203,00

3.441,02

3.484,57

17,9656

203,00

3.484,58

3.528,13

17,9706

203,00

3.528,14

3.571,69

17,9714

203,00

3.571,70

3.615,26

17,9768

203,00

3.615,27

3.658,82

17,9781

203,00

3.658,83

3.659,27

17,9793

203,00

3.659,28

3.713,73

17,9827

203,00

3.713,74

3.768,18

17,9838

203,00

3.768,19

3.822,63

17,9891

203,00

3.822,64

3.823,09

18,0046

203,00

3.823,10

3.877,54

18,0062

203,00

3.877,55

3.932,00

18,0098

203,00

3.932,01

3.986,45

18,0111

203,00

3.986,46

4.040,90

18,0162

203,00

4.040,91

4.084,02

18,0179

203,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina