Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie [...] (Nulplafond Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2017)

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 31-12-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 december 2016, Minbuza-2016.773187, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2017)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1 en artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van activiteiten ter bevordering van de naleving van mensenrechten in het kader van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2017 geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

de Secretaris-Generaal,

J. Brandt

  1. Stb. 2005, 137

    ^ [1]
  2. Stcrt 2005, 251

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina