Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Besluit van 9 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip tot wanneer de verzekerde met een modulair pakket thuis geen recht heeft op het schoonhouden van de woonruimte op grond van de Wet langdurige zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 december 2016, kenmerk 1060846-159013-WJZ;

Gelet op de artikelen 11.1.9, eerste lid, van de Wet langdurige zorg en 8.6a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de twintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina