Besluit vergoeding leden Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 22-12-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 december 2016, nr. 2022347, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (Besluit vergoeding leden Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2016)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt onder Review Board verstaan: de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoeding leden Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina