Besluit houdende verlenen van ondervolmacht aan de kwartiermaker Directie informatiebeleid in oprichting

[Regeling vervallen per 01-02-2017.]
Geldend van 22-12-2016 t/m 31-01-2017

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de kwartiermaker van de Directie informatiebeleid in oprichting

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 17 van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2017]

De kwartiermaker van de Directie informatiebeleid in oprichting heeft de bevoegdheid om in naam van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de Directie informatiebeleid in oprichting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2017.

Dit besluit zal in de in Staatscourant worden geplaatst.

De

Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina