Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, [...] ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, onderraden en ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken te Den Haag

Gelet op artikel 15, lid 1, onder b Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 12 december 2016, met kenmerk NA/1111781.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de notulen en bescheiden van de rijksministerraad, de ministerraad, de onderraden en de ministeriële commissies als bedoeld in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1991 – 1 januari 1993);

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

6162a

2067

6311

2067

6312

2067

6313

2067

6314

2067

6627

2068

6628

2068

6629

2068

6630

2068

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archiefbescheiden van de ministerraad jaargangen 1991 en 1992.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina