Besluit toestemming ex artikelen 4, derde lid, en 9, aanhef en onderdeel c, Bankwet [...] taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank N.V.)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 9 december 2016, houdende toestemming als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, en 9, aanhef en onderdeel c, van de Bankwet 1998 in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank N.V.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 8 december 2016, 2016-0000217347, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 4, derde lid, en 9, aanhef en onderdeel c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend om de volgende taken uit te voeren:

  • a. het verzorgen van de geldsomloop voor zover deze uit munten bestaat;

  • b. het fungeren als Nationaal Analysecentrum voor Munten.

Artikel 2

Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend om ter uitvoering van de in artikel 1 genoemde taken de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • a. het in omloop brengen en de recirculatie van euromunten;

  • b. de inname van bijzondere munten alsmede van euromunten en bijzondere munten die ongeschikt zijn voor circulatie;

  • c. het op verzoek van de Minister ontwaarden en vervolgens verkopen van euromunten en bijzondere munten;

  • d. het beheer van het staatsmuntdepot en de niet voor productie van Nederlandse euromunten, bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel, beleggingsmunten en munten zonder de hoedanigheid van wettig betaalmiddel benodigde stempels en modellen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de zestiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina