Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 december 2016, nr. 2015364 houdende verlening van mandaat inzake benoeming en ontslag van rechters in opleiding in tijdelijke dienst (Mandaatregeling Raad voor de Rechtspraak rechters in opleiding in tijdelijke dienst)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Raad voor de rechtspraak is bevoegd om ten aanzien van het ambt van rechter in opleiding bij een rechtbank namens de Minister van Veiligheid en Justitie de volgende hem toekomende bevoegdheid uit te oefenen: de benoeming in tijdelijke dienst op grond van artikel 2, achtste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina