Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag) (2)

Geldend van 13-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 november 2016, nr. 2016-2016-0000747704, houdende aanpassing van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina