Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op 9,20%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op 7,95%.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven