Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op 1,55%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven