Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina