Wijzigingsregeling Regeling toelating en uitzetting BES (zesde wijziging)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 november 2016, nummer 2014207, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (zesde wijziging)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 2b, eerste lid, en 7, derde lid, van de Wet toelating en uitzetting BES;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Voor de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2015 is het verschuldigde bedrag, bedoeld in artikel 2.1, € 34.

  • 2 Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 is het verschuldigde bedrag, bedoeld in artikel 2.1, € 28.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot en met 10 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2016

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina