Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2016, kenmerk 1046186-158039-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie 2017 en de aanpassing van de bestuursrechtelijke premie in de Zorgverzekeringswet (Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies)

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina