Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay

Geldend van 26-11-2016 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 31 oktober 2016, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels ten aanzien van de Uitkeringsregeling Backpay (Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay)

Artikel 1

Bij de uitvoering van de Uitkeringsregeling Backpay, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 31 oktober 2016

De voorzitter van de Raad van bestuur,

M.R. Schurink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina