Regeling vaststelling subsidieplafonds Regeling kwaliteitsafspraken mbo kalenderjaar 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 november 2016, nr. MBO-1086710 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo voor het kalenderjaar 2017

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina