Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet

Geldend van 12-11-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 november 2016, kenmerk 1025876-155862-WJZ, houdende verlening van machtiging aan het CAK voor de afgifte van schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 6a van de Opiumwet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6a van de Opiumwet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina