Wijzigingsregeling Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (enkele technische aanpassingen)

Geldend van 10-11-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 oktober 2016, nr. VO/940415, tot wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 in verband met enkele technische aanpassingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2, eerste lid, jo artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017.]

Artikel II

Alle subsidies die op grond van artikel 26 van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 zijn verstrekt voor inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn vastgesteld, voor zover ze niet reeds zijn vastgesteld bij beschikking.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina