Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen (arbeid en taakvoorganger 1980 t/m 1994)

Geldend van 02-09-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 oktober 2016, 2016-0000214593, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de arbeid en taakvoorganger over de periode 1980 t/m 1994

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 20 september 2016 met kenmerk #1042182

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers over de periode 1980-1994

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

986

2070

988

2071

990

2069

991

2066

994

2071

996

2070

998

2070

999

2069

1000

2068

1001

2067

1003

2066

1004

2067

1005

2066

1006

2069

1007

2065

1008

2068

1009

2070

1010

2070

1011

2066

1012

2067

1013

2067

1014

2070

1015

2069

1016

2066

1017

2066

1018

2066

1019

2071

1020

2070

1021

2070

1022

2070

1025

2066

1026

2070

1027

2068

1028

2069

1029

2070

1030

2070

1031

2066

1032

2069

1033

2069

1034

2067

1036

2069

1044

2069

1045

2069

1046

2066

1047

2069

1048

2068

1049

2069

1056

2065

1057

2066

1058

2065

1059

2066

1061

2069

1062

2070

1063

2071

1091

2067

1092

2069

1093

2070

1094

2068

1095

2066

1096

2066

1097

2069

1099

2071

1100

2070

1101

2076

1102

2068

1103

2066

1104

2067

1107

2071

1108

2068

1109

2069

1110

2067

1111

2067

1112

2071

1113

2069

1114

2071

1115

2067

1116

2068

1117

2069

1118

2070

1119

2067

1120

2068

1121

2066

1122

2067

1123

2068

1124

2070

1125

2066

1126

2069

1127

2070

1128

2067

1129

2071

1132

2071

1144

2068

1145

2069

1146

2065

1147

2067

1148

2067

1149

2067

1150

2067

1151

2069

1152

2070

1153

2076

1154

2070

1155

2070

1156

2069

1157

2069

1158

2070

1159

2070

1160

2070

1162

2070

1163

2067

1167

2066

1170

2065

1176

2069

1177

2066

1178

2067

1181

2069

1183

2066

1184

2070

1185

2068

1186

2067

1187

2071

1188

2067

1189

2068

1190

2069

1191

2070

1192

2070

1193

2073

1194

2060

1195

2066

1197

2068

1198

2069

1199

2068

1200

2069

1201

2069

1202

2069

1203

2067

1204

2068

1205

2068

1206

2070

1207

2069

1208

2068

1209

2069

1210

2071

1213

2071

1214

2067

1235

2067

1236

2067

1237

2068

1239

2071

1240

2069

1242

2065

1243

2068

1244

2068

1246

2068

1247

2066

1248

2067

1249

2068

1250

2070

1251

2069

1252

2070

1253

2070

1254

2068

1255

2066

1256

2066

1257

2068

1258

2067

1260

2069

1261

2068

1262

2067

1264

2066

1265

2068

1266

2069

1267

2066

1268

2066

1269

2069

1270

2070

1271

2070

1272

2069

1273

2070

1274

2065

1275

2068

1280

2070

1281

2070

1300

2068

1301

2069

1303

2068

1304

2068

1305

2070

1311

2070

1329

2069

1330

2069

1331

2068

1332

2069

1333

2065

1336

2069

1338

2069

1340

2071

1341

2068

1342

2067

1343

2071

1344

2067

1345

2069

1346

2069

1349

2069

1351

2070

1352

2070

1353

2067

1354

2069

1355

2069

1356

2070

1357

2070

1358

2069

1359

2066

1360

2067

1362

2071

1363

2069

1364

2068

1365

2069

1366

2069

1367

2067

1368

2069

1369

2067

1370

2070

1371

2069

1372

2068

1373

2066

1374

2069

1375

2070

1376

2067

1377

2066

1378

2066

1379

2067

1380

2070

1381

2066

1385

2070

1386

2067

1387

2067

1388

2066

1389

2066

1390

2069

1391

2069

1392

2068

1393

2066

1394

2067

1395

2070

1397

2067

1398

2069

1399

2069

1400

2071

1401

2067

1402

2068

1403

2066

1404

2067

1405

2071

1407

2068

1408

2069

1409

2069

1410

2070

1411

2067

1412

2068

1413

2069

1418

2065

1419

2068

1420

2065

1421

2070

1422

2069

1423

2067

1424

2068

1426

2067

1427

2067

1428

2068

1429

2072

1430

2070

1431

2070

1432

2070

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van het archief van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers over de periode 1980–1994.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer

Terug naar begin van de pagina