Regeling vaststelling geraamde gemiddelde nominale premie voor 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2016, kenmerk 1032205-157188-Z, houdende vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2017

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2b, tweede lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina