Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden

[Regeling vervallen per 24-03-2018.]
Geldend van 15-10-2016 t/m 23-03-2018

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden

Dit besluit vervangt het Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/3128M, Stcrt. 2016, nr. 35881

Dit besluit bevat een aanwijzing van de deelnemende rechtsgebieden waarmee Nederland een overeenkomst heeft op grond waarvan dat rechtsgebied informatie als bedoeld in de artikelen 10b en 10c van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen zal verstrekken.

Daarnaast bevat dit besluit een aanwijzing van de landen die voor de toepassing van de doorkijkverplichting uit de Common Reporting Standard beschouwd kunnen worden als deelnemende rechtsgebieden.

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 24-03-2018]

Nederland gaat in 2017 voor de eerste keer financiële gegevens uitwisselen onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). Inmiddels is bekend met welke rechtsgebieden de uitwisseling van financiële informatie gestart zal worden. De CRS is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportage voorschriften CRS. Voor de BES-eilanden zijn de desbetreffende bepalingen van de WIB en de daarop gebaseerde regelgeving van overeenkomstige toepassing verklaard in de Belastingwet BES. Hierna zijn vier lijsten opgenomen met in lijst 1 de deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2° van de WIB met betrekking tot Nederland, in lijst 2 de deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2° van de WIB met betrekking tot de BES-eilanden, in lijst 3 de landen waarvoor de ‘doorkijkverplichting’ niet geldt per 1 oktober 2016 met betrekking tot Nederland en in lijst 4 de landen waarvoor de ‘doorkijkverplichting’ niet geldt per 1 oktober 2016 met betrekking tot de BES-eilanden.

Daarnaast gaat Nederland in 2017 ook voor de eerste keer gegevens uitwisselen onder de Richtlijn 2014/107/EU (DAC 2)1, waarin de EU de CRS heeft opgenomen. Ook de DAC 2 is in Nederland geïmplementeerd in de WIB. Op grond van de DAC 22 is een lidstaat verplicht een lijst te publiceren van de rechtsgebieden waarmee een lidstaat een overeenkomst heeft op grond waarvan dat rechtsgebied de CRS-informatie zal verstrekken. Met dit besluit kom ik tevens deze verplichting na.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 24-03-2018]

Ik keur goed dat

 • deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2°, van de WIB met betrekking tot Nederland zijn: Argentinië, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Faröer- Eilanden, Groenland, Guernsey, IJsland, India, Jersey, Kaaimaneilanden, Korea, Man, Mexico, Noorwegen, Seychellen, Turks- en Caicos Eilanden en Zuid-Afrika (lijst 1);

 • deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2°, van de WIB met betrekking tot de BES-eilanden zijn: Argentinië, België, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Denemarken, Faröer- Eilanden, Estland, Frankrijk, Groenland, Guernsey, Ierland, IJsland, India, Jersey, Kaaimaneilanden, Korea, Luxemburg, Man, Mexico, Noorwegen, Seychellen, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turks- en Caicos Eilanden, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika (lijst 2);

 • met ingang van 1 oktober 2016 voor in Nederland gevestigde financiële instellingen de doorkijkverplichting niet geldt ten aanzien van beleggingsentiteiten als bedoeld in bijlage I, sectie VIII, onderdeel A, onder 6, onderdeel b, van Richtlijn 2014/107/EU indien zij zijn gevestigd in de volgende rechtsgebieden: Albanië, Andorra, Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, Australië, Barbados, Belize, Canada, Chili, China, Colombia, Cook Eilanden, Costa Rica, Ghana, Grenada, Indonesië, Israël, Japan, Koeweit, Maleisië, Marshall Eilanden, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Nieuw-Zeeland, Niue, Russische Federatie, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadinen, Samoa, Sint Maarten, Zwitserland (lijst 3);

 • met ingang van 1 oktober 2016 de doorkijkverplichting voor op de BES-eilanden gevestigde financiële instellingen niet geldt ten aanzien van beleggingsentiteiten als bedoeld in sectie VIII, onderdeel A, onder 6, onderdeel b, van de CRS indien zij zijn gevestigd in de volgende rechtsgebieden: Albanië, Antigua en Barbuda, Belize, Canada, Chili, China, Cook Eilanden, Costa Rica, Ghana, Grenada, Indonesië, Israël, Japan, Koeweit, Maleisië, Marshall Eilanden, Mauritius, Nauru, Nieuw Zeeland, Russische Federatie, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadinen, Samoa, Zwitserland (lijst 4).

3. Toelichting

[Vervallen per 24-03-2018]

Deelnemend rechtsgebied – uitwisseling in 2017

[Vervallen per 24-03-2018]

Een deelnemend rechtsgebied is volgens de WIB, overeenkomstig de definitie in Richtlijn 2014/107/EU, een EU-lidstaat3 of een rechtsgebied waarmee een overeenkomst tot uitwisseling van CRS-informatie tot stand is gekomen. Eind juli 2016 hebben landen bij de OESO hun beoogde uitwisselingspartners voor de CRS op moeten geven. De OESO heeft vervolgens gekeken of er een ‘match’ is tussen landen.

Nederland heeft aangegeven met alle 22 ‘niet EU 2017-landen’ financiële informatie uit te willen gaan wisselen onder de CRS.4 Voor de BES-eilanden heeft Nederland aangegeven daarnaast met alle EU-lidstaten informatie te willen uitwisselen onder de CRS. Van de 22 ‘2017-landen’ is er met 17 rechtsgebieden een ‘match’. Het vijftal ‘2017-landen’ met welke geen match is, zijn Anguilla, Barbados, Colombia, Montserrat en Niue. Daarnaast is er met 10 EU-lidstaten een ‘match’ voor de uitwisseling van financiële informatie van de BES-eilanden onder de CRS.

Naast de 17 rechtsgebieden met welke een ‘match’ is, gaat Nederland in 2017 financiële informatie uitwisselen met de EU-lidstaten, San Marino en Liechtenstein.5 Met Curaçao tot slot wordt vanaf 2017 automatisch financiële informatie uitgewisseld onder de wetgeving van het Koninkrijk. In totaal gaat Nederland met 48 landen uitwisselen voor zover het Nederlandse financiële informatie betreft en met 28 landen voor zover het financiële informatie van de BES-eilanden betreft.

Deelnemend rechtsgebied – doorkijkverplichting

[Vervallen per 24-03-2018]

FI’s moeten vanaf 1 januari 2016 niet alleen van rekeninghouders uit CRS-landen vaststellen of zij een te rapporteren persoon zijn maar ook van UBO’s van een specifiek soort beleggingsentiteit-rekeninghouder die is gevestigd in een rechtsgebied dat de Multilaterale Competent Authority Agreement (MCAA) CRS heeft getekend op uiterlijk 30 september 2016 of waarmee naar grote waarschijnlijkheid in 2017 een MCAA CRS tot stand zal komen (doorkijkverplichting). Op deze manier krijgen de desbetreffende landen toch informatie over die UBO’s, ook al doet het land waar de beleggingsentiteit is gevestigd nog niet mee aan de CRS. Zodra dit land wel meedoet aan de CRS, vervalt de doorkijkverplichting. De landen waarbij voor de doorkijkverplichting wordt goedgekeurd dat zij worden aangemerkt als deelnemend rechtsgebied zijn opgenomen in de lijsten 3 en 4. De lijst van 28 juni 2016 is gesplitst in Nederland en de BES-eilanden. Daaraan zijn verder Koeweit en Nauru toegevoegd. Het vijftal ‘2017-landen’ met welke geen ‘match’ tot stand gekomen is, is eveneens op deze lijsten opgenomen.

Als geen CRS-overeenkomst tot stand komt

[Vervallen per 24-03-2018]

Indien met een rechtsgebied dat op grond van dit besluit voor de doorkijkverplichting is aangewezen als deelnemend rechtsgebied uiteindelijk geen MCAA CRS tot stand komt, moet de FI ten aanzien van de hier bedoelde beleggingsentiteit-rekeninghouder die gevestigd is in dat rechtsgebied alsnog vaststellen of er UBO’s zijn die te rapporteren personen zijn als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel p, van de WIB.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 11 oktober 2016

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,

J. de Blieck

Lid van het managementteam Belastingdienst

 1. Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014. L 359) (Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation).

  ^ [1]
 2. Zie Bijlage I, sectie VIII, onderdeel D, onder 4b van Richtlijn 2014/107/EU.

  ^ [2]
 3. Een aantal EU-landen heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal), de Canarische Eilanden (Spanje). Ook in Gibraltar, als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, is de EU-wetgeving van toepassing.

  ^ [3]
 4. N.B. Met alle EU-lidstaten wordt uitgewisseld onder DAC2.

  ^ [4]
 5. De EU heeft met San Marino en Liechtenstein (vanaf 2017) en met Andorra, Monaco en Zwitserland (vanaf 2018) overeenkomsten gesloten op grond waarvan die rechtsgebieden financiële informatie gaan verstrekken.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina