Wijzigingswet Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, enz. (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2022.]
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina