Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2023.]
Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2018.
Geldend van 01-04-2018 t/m 31-07-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-04-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2020 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 24-06-2020 Stb. 2020, 226 Alg. 1
01-01-2019 Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 210 34812 08-10-2018 Stb. 2018, 363
01-08-2018 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 26-01-2017 Stb. 2017, 27 Alg. 2
01-04-2018 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 26-01-2017 Stb. 2017, 27 Alg. 3
01-10-2017 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 26-01-2017 Stb. 2017, 27 Alg. 4
01-08-2017 Nieuwe-regeling 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 26-01-2017 Stb. 2017, 27 Alg. 5

Opmerkingen

  1. Onderdeel D, artikel 8.0.2, eerste lid, 8.0.3, derde, vierde en zesde lid.1)
  2. Onderdeel H.2)
  3. Onderdelen G, artikel 8.1.1c, met uitzondering van het zesde lid, en I.3)
  4. Onderdelen J en K.4)
  5. Onderdelen A, B, C, D, artikelen 8.0.1, 8.0.2, tweede lid, 8.0.3, eerste, tweede en vijfde lid, en 8.0.4, E, F, G, artikel 8.1.1c, zesde lid.5)
Naar boven