Besluit ondermandaat afdoen en ondertekenen stukken ter uitvoering Wet raadgevend referendum

[Regeling vervallen per 15-09-2018 met terugwerkende kracht tot en met 10-07-2018.]
Geldend van 30-09-2016 t/m 09-07-2018

Besluit ondermandaat afdoen en ondertekenen stukken ter uitvoering Wet raadgevend referendum

De directeur Democratie en Burgerschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5.5 van het Mandaatbesluit BZK 2016;

Gezien de instemming van de directeur-generaal Bestuur en Wonen;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 15-09-2018]

Aan de volgende functionarissen wordt ondermandaat verleend tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van de Wet raadgevend referendum:

  • a. het afdelingshoofd van de afdeling Democratie;

  • b. alle medewerkers binnen het cluster Verkiezingen van de afdeling Democratie.

Artikel 2

[Vervallen per 15-09-2018]

Het ondermandaatbesluit van 19 november 2015, kenmerk 2015-0000745395, aangaande de Wet raadgevend referendum, vervalt.

Artikel 3

[Vervallen per 15-09-2018]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Mandaatbesluit BZK 2016 in werking treedt en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur Democratie en Burgerschap,

R. Bagchus

Terug naar begin van de pagina