Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 september 2016 nr. 2016-0000561903, tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties (Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties)

Artikel 1

Een kader rijkshuisvestingsstelsel specialties vast te stellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit en de efficiëntie van huisvesting door de ministeries.

Artikel 2

Een specialty wordt gedefinieerd als rijksgebouw waarvan, als gevolg van speciale eisen vanuit het primair proces, de hoofdfunctie van dat gebouw niet een kantoorfunctie is, dan wel een kantoorgebouw dat geen gedeelde huisvesting kan bieden voor organisaties die geen onderdeel van het betreffende primair proces uitmaken.

Artikel 3

De Minister voor Wonen en Rijksdienst zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een verslag aan de ministerraad over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van het bij dit besluit gevoegde ‘Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties’.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in afschrift wordt verzonden aan de ministers.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina