Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Geldend van 21-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage II

Informatie geldend op 21-02-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina