Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche)

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-09-2018.]
Geldend van 24-09-2016 t/m heden

Besluit van 14 september 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet twaalfde tranche)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 16 juni 2016, nr. IenM/BSK-2016/84292, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op de artikelen 2.2, 2.3, zevende lid, en 2.4 van de Crisis- en herstelwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2016, nr. W14.16.05154/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 9 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/164766, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twaalfde tranche)

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 september 2016

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina