Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro die in [...] uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar Jheronimus Bosch

Geldend van 24-09-2016 t/m heden

Besluit van 7 september 2016, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2016 worden uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar Jheronimus Bosch

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 5 september 2016, nr. 2016-0000106408, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar Jheronimus Bosch zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis gezien in een spiegel met langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» en rechtsonder langs de rand het jaartal «2016»:

   Bijlage 257689.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: boven het midden een afbeelding van een oog die aan de rechterzijde uitloopt naar een spiraalvormige lijn, langs de spiraalvormige lijn zijn diverse fragmenten uit schilderijen van Jheronimus Bosch afgebeeld met rechtsboven langs de rand de tekst «JHERONIMUS BOSCH», linksboven langs de rand de waardeaanduiding «VIJF EURO» respectievelijk «TIEN EURO» en linksonder langs de rand het jaartal «1516», met links hiervan het teken van de Muntmeester

   Bijlage 257690.png

   en het teken van het Munthuis

   Bijlage 257691.png

   :

   Bijlage 257692.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 september 2016. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 15 september 2016, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 16 september 2016.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 september 2016

Willem-Alexander

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina