Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 september 2016, nr. IENM/BSK-2016/116331, houdende vaststelling van de hydraulische randvoorwaarden voor de beoordeling van de veiligheid van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk (Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2.5 van de Waterwet;

Besluit:

Artikel 1

Bij de bepaling van het waterkerend vermogen van een in de bijlage bij deze regeling aangewezen andere dan primaire waterkering in beheer bij het Rijk als bedoeld in artikel 2.5 van de Waterwet, gaat de beheerder uit van de in de bijlage bij deze regeling opgenomen hydraulische randvoorwaarden.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage behorend bij artikel 1 van de Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer

Hydraulische randvoorwaarden andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

1. Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Kaart uitvoerpunten Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Bijlage 257675.png
Tabel toetspeilen Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

T=300 jr

T=1000 jr

3

–0,05

0,00

0,00

4

–0,05

0,00

0,00

5

–0,05

0,00

0,00

6

–0,05

0,00

0,00

7

–0,05

0,00

0,00

8

–0,05

0,00

0,00

9

–0,05

0,00

0,00

10

–0,05

0,00

0,00

11

–0,05

0,00

0,00

12

–0,05

0,00

0,00

13

–0,05

0,00

0,00

14

–0,05

0,00

0,00

15

–0,05

0,00

0,00

16

–0,05

0,00

0,00

17

–0,05

0,00

0,00

18

–0,05

–0,05

0,00

19

–0,05

–0,05

0,00

20

–0,05

–0,05

0,00

21

–0,05

–0,05

0,00

22

–0,05

–0,05

0,00

23

–0,05

–0,05

0,00

24

–0,05

–0,05

0,00

25

–0,05

–0,05

0,00

26

–0,05

–0,05

0,00

27

–0,05

–0,05

0,00

28

–0,05

–0,05

0,00

29

–0,05

0,00

0,00

30

–0,05

0,00

0,00

31

–0,05

0,00

0,00

32

–0,05

0,00

0,05

33

–0,05

0,00

0,05

34

0,00

0,00

0,05

35

0,00

0,00

0,05

36

0,00

0,05

0,05

37

0,00

0,05

0,05

38

0,00

0,05

0,10

39

0,00

0,05

0,10

40

0,00

0,05

0,10

41

0,00

0,05

0,10

42

0,00

0,05

0,10

43

0,05

0,10

0,10

44

0,05

0,10

0,15

45

0,05

0,10

0,15

46

0,05

0,10

0,15

47

0,05

0,10

0,15

48

0,05

0,10

0,15

49

0,05

0,10

0,20

50

0,05

0,10

0,20

51

0,10

0,15

0,20

52

0,10

0,15

0,20

53

0,10

0,15

0,20

54

0,10

0,15

0,20

55

0,10

0,15

0,25

56

0,10

0,15

0,25

57

0,10

0,15

0,25

58

0,10

0,15

0,25

2. Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Kaart uitvoerpunten Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Bijlage 257676.png
Tabel toetspeilen Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepand

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

63

5,60

64

5,60

65

5,60

66

5,60

67

5,60

3. Twentekanalen

Kaart uitvoerpunten Twentekanalen

Bijlage 257677.png
Tabel toetspeilen Twentekanalen

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

4h

10,35

5h

10,35

6h

10,35

7h

10,35

8h

10,35

9h

10,35

10h

10,35

11h

10,40

12h

10,40

13h

10,40

14h

10,40

15h

10,40

16h

10,40

17h

10,40

18h

10,40

19h

10,40

20h

10,40

21h

10,40

22h

10,40

23h

10,45

24h

10,45

25h

10,45

26h

10,45

27h

10,45

28h

10,45

29h

10,45

30h

10,45

31h

10,45

32h

10,45

33h

10,45

34h

10,45

35h

10,50

36h

10,50

1z

10,50

2z

10,50

3z

10,50

4z

10,50

5z

10,50

6z

10,50

7z

10,50

8z

10,50

9z

10,50

10z

10,50

11z

10,55

12z

10,55

13z

10,55

14z

10,55

15z

10,55

16z

10,55

37h

16,60

38h

16,60

39h

16,60

40h

16,60

41h

16,60

42h

16,60

43h

16,60

44h

16,60

45h

16,60

46h

25,45

47h

25,45

48h

25,45

4. Maas-Waalkanaal

Kaart uitvoerpunten Maas-Waalkanaal

Bijlage 257678.png
Tabel toetspeilen Maas-Waalkanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

1

8,60

2

8,60

3

8,60

4

8,60

5

8,60

6

8,60

7

8,60

8

8,60

9

8,60

10

8,60

11

8,60

12

8,60

5. Kanaal Gent-Terneuzen

Kaart uitvoerpunten Gent-Terneuzen

Bijlage 257679.png
Tabel toetspeilen kanaal Gent-Terneuzen

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr / T=300 jr

1

2,75

2

2,75

3

2,75

4

2,75

5

2,75

6

2,75

7

2,75

8

2,75

9

2,75

10

2,75

11

2,75

12

2,75

13

2,75

14

2,75

6. Markkanaal

Kaart uitvoerpunten Markkanaal

Bijlage 257680.png
Tabel toetspeilen Markkanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

6

1,61

7

1,61

8

1,61

9

1,61

10

1,61

7. Wilhelminakanaal

Kaart uitvoerpunten Wilheminakanaal

Bijlage 257681.png
Tabel toetspeilen Wilheminakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

6

5,40

7

5,40

8

5,40

9

5,40

10

5,40

11

5,40

12

5,40

13

5,40

14

5,45

15

5,45

16

5,45

17

5,45

18

5,45

19

5,45

20

5,45

21

13,10

22

13,10

23

13,15

24

13,20

25

13,20

26

13,25

27

13,25

28

13,30

29

13,35

30

13,35

31

13,40

32

13,45

33

13,45

34

13,50

35

13,55

36

13,55

37

15,30

38

15,35

39

15,35

40

15,35

41

15,40

42

15,40

43

15,45

44

15,45

45

15,45

46

15,50

47

15,50

48

15,50

49

15,50

50

15,50

51

15,50

52

15,50

53

15,50

54

15,50

55

15,50

56

15,50

57

15,50

58

15,50

59

15,50

60

15,50

61

15,50

62

15,50

63

15,50

64

15,50

65

15,50

66

15,50

67

15,50

8. Zuid-Willemsvaart

Kaart uitvoerpunten Zuid-Willemsvaart

Bijlage 257682.png
Tabel toetspeilen Zuid-Willemsvaart

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr / T=150 jr

48

36,00

49

36,00

50

36,00

51

36,00

52

36,00

53

36,00

54

36,00

55

33,85

56

33,85

57

33,85

58

33,85

59

33,85

60

33,85

61

28,95

62

28,95

63

28,95

64

28,95

65

28,95

66

28,95

67

28,95

68

27,35

69

27,35

70

27,35

71

25,40

72

25,40

73

25,40

74

25,40

75

25,40

76

22,90

77

22,90

78

22,90

79

20,75

80

20,75

81

20,75

82

20,75

83

20,75

84

15,50

85

15,50

86

15,50

87

15,50

88

15,50

89

15,50

90

15,50

91

15,50

92

15,50

93

15,50

94

13,20

95

13,20

96

13,15

97

13,15

98

13,10

99

11,20

100

11,20

101

11,20

102

11,15

103

11,15

104

8,75

105

8,75

106

8,75

107

8,75

108

8,75

109

8,75

110

8,75

111

8,70

112

5,20

113

5,20

114

5,20

115

5,20

116

5,20

117

5,15

118

5,15

119

5,15

120

5,15

121

5,15

9. Maximakanaal

Kaart uitvoerpunten Maximakanaal

Bijlage 257683.png
Tabel toetspeilen Maximakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=150 jr

1

5,20

2

5,20

3

5,20

4

2,10

5

2,10

6

2,10

7

2,10

8

2,10

10. Kanaal Wessem-Nederweert

Kaart uitvoerpunten Wessem-Nederweert

Bijlage 257684.png
Tabel uitvoerpunten kanaal Wessem-Nederweert

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

3

28,95

4

28,95

5

28,95

4

28,95

5

28,95

6

28,95

7

28,95

8

28,95

9

28,95

10

28,95

11

28,95

12

28,95

13

28,95

14

28,95

15

28,95

16

28,95

11. Noordervaart

Kaart uitvoerpunten Noordervaart

Bijlage 257685.png
Tabel toetspeilen Noordervaart

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

2

32,00

3

32,00

4

32,00

5

32,00

6

32,00

7

32,00

8

32,00

9

32,00

10

32,00

11

32,00

12

32,00

13

32,00

14

32,00

15

32,00

12. Julianakanaal

Kaart uitvoerpunten Julianakanaal

Bijlage 257686.png
Tabel toetspeilen Julianakanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=100 jr

1

44,50

2

44,50

3

44,50

4

44,50

5

44,50

6

44,50

7

44,50

8

44,50

9

44,50

10

44,50

11

44,50

12

44,50

13

44,50

14

44,50

15

44,50

16

44,50

17

44,50

18

44,50

19

44,50

20

44,50

21

33,50

22

33,50

23

33,50

24

33,50

25

33,50

26

33,50

27

33,50

28

33,50

29

33,50

30

33,50

31

33,50

32

33,50

13. Kades A2

Kaart uitvoerpunten kades A2

Bijlage 257687.png
Tabel toetspeilen kades A2

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=150 jr

1

5,00

2

5,00

3

5,00

4

5,00

5

5,00

6

5,00

14. Westelijke kanaaldijk Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch Drongelen

Kaart uitvoerpunten Drongelens kanaal

Bijlage 260243.png
Tabel toetspeilen Drongelens Kanaal

Toetspeilen [NAP+m]

 

T=150 jr

16

4,45

17

4,35

18

4,35

19

4,30

20

4,30

15. Kanaaldijk Kreekrakpolder

Kaart Schelde-Rijnverbinding

Bijlage 260244.png
Tabel toetspeil Schelde-Rijnverbinding

Toetspeil [NAP+m]

 

T=100 jr

Gehele kanaal

2,20

Terug naar begin van de pagina