Bekendmaking AKW-bedragen per 1 juli 2016

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2016, 2016-0000149676, tot bekendmaking van de gewijzigde bedragen in artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

maakt op grond van artikel 13, derde en achtste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet bekend dat met ingang van 1 juli 2016 in de Algemene Kinderbijslagwet:

  • 1. [Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

  • 2. De kinderbijslagbedragen, bedoeld in artikel 12, derde lid, als volgt worden vastgesteld:

    Voor een kind dat:

    • a. jonger is dan 6 jaar: € 197,51;

    • b. 6 jaar of ouder, maar jonger is dan 12 jaar: € 239,84; en

    • c. 12 jaar en ouder, maar jonger is dan 18 jaar: € 282,16.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2016

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

de directeur Stelsel en Volksverzekeringen,

J.A.A. Dikmans

Terug naar begin van de pagina