Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2016, kenmerk 942707-148296-MC, inzake regulering ergotherapie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 19 november 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2015/16, 29 538, nr. 199);

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2017 voor ergotherapie prestaties met een vrij tarief vast als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina