Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2016 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2015;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2017. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2017.

Den Haag, 20 augustus 2016

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina