Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet

Geldend van 06-09-2016 t/m heden

Besluit van 23 augustus 2016, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan waaraan de gegevens worden doorgegeven ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294a, eerste lid, Faillissementswet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2016, nr. 771204.

Gelet op artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 juli 2016, W03.16.0156/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 augustus 2016 nr. 781505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfde september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina