Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van het Nederlands Selectie Centrum [...] en de Attaché Sociale Zaken in Turkije (periode 1964–1991)

Geldend van 19-08-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 augustus 2016, 2016-0000170131, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije over de periode 1964–1991

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, lid 1 onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 19 juli 2016 met kenmerk 1025347;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de archieven van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije over de periode 1964–1991

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

8

2051

9

2044

10

2050

11

2050

12

2050

13

2050

14

2062

15

2063

16

2050

17

2052

18

2057

19

2043

20

2048

21

2033

22

2050

23

2050

24

2052

25

2047

26

2034

27

2039

28

2053

29

2050

30

2058

31

2047

32

2062

33

2059

34

2055

35

2050

36

2056

37

2051

38

2050

39

2050

40

2044

41

2057

42

2056

43

2040

44

2051

45

2051

46

2050

47

2050

48

2050

49

2056

50

2055

51

2055

52

2050

53

2053

54

2053

55

2046

56

2034

57

2055

58

2050

59

2056

60

2055

61

2050

62

2053

63

2056

64

2053

65

2052

66

2052

67

2050

68

2050

69

2053

70

2052

71

2051

72

2051

73

2056

74

2050

75

2056

76

2056

77

2053

78

2054

79

2050

80

2053

81

2051

82

2049

83

2050

84

2056

85

2052

86

2050

87

2050

88

2051

89

2050

90

2050

91

2054

92

2052

93

2055

94

2050

95

2050

96

2050

97

2058

98

2060

99

2051

100

2045

101

2050

102

2050

103

2041

104

2045

105

2040

106

2050

107

2050

108

2051

109

2056

110

2047

111

2030

112

2052

113

2052

114

2056

115

2051

116

2057

117

2056

118

2061

119

2053

120

2050

121

2057

122

2051

123

2060

124

2036

125

2055

126

2047

127

2051

128

2059

129

2056

130

2050

131

2050

132

2057

133

2039

134

2050

135

2050

136

2040

137

2056

138

2053

139

2058

140

2037

141

2050

142

2055

143

2056

144

2049

145

2056

146

2054

147

2051

148

2050

149

2056

150

2056

151

2057

152

2050

153

2050

154

2051

155

2053

156

2045

157

2054

158

2055

159

2050

160

2055

161

2056

162

2054

163

2053

164

2053

165

2049

166

2050

167

2047

168

2050

169

2054

170

2051

171

2054

172

2057

173

2067

174

2050

175

2050

176

2051

177

2053

178

2050

179

2050

180

2050

181

2050

182

2057

183

2041

184

2051

185

2039

186

2049

187

2049

188

2049

189

2049

190

2049

191

2049

192

2049

193

2049

194

2049

195

2049

196

2049

197

2049

198

2049

199

2049

200

2050

201

2049

202

2049

203

2049

204

2049

205

2049

206

2049

207

2050

208

2049

209

2049

210

2049

211

2049

212

2049

213

2049

214

2049

215

2049

216

2049

217

2049

218

2049

219

2049

220

2049

221

2049

222

2049

223

2049

224

2049

225

2049

226

2049

227

2049

228

2049

229

2049

230

2049

231

2049

232

2049

233

2049

234

2049

235

2049

236

2049

237

2049

238

2049

239

2049

240

2049

241

2049

242

2049

243

2049

244

2049

245

2049

246

2049

247

2049

248

2049

249

2049

250

2049

251

2049

252

2049

253

2049

254

2049

255

2049

256

2049

257

2049

258

2049

259

2049

260

2049

261

2049

262

2050

263

2049

264

2050

265

2049

266

2049

267

2049

268

2049

269

2049

270

2049

271

2049

272

2049

273

2049

274

2049

275

2049

276

2049

277

2049

278

2049

279

2049

280

2049

281

2049

282

2049

283

2049

284

2050

285

2049

286

2050

287

2049

288

2049

289

2049

290

2049

291

2049

292

2049

293

2049

294

2049

295

2049

296

2049

297

2049

298

2049

299

2049

300

2049

301

2049

302

2049

303

2049

304

2049

305

2049

306

2049

307

2049

308

2049

309

2049

310

2049

311

2049

312

2049

313

2049

314

2049

315

2049

316

2049

317

2049

318

2049

319

2049

320

2049

321

2049

322

2049

323

2049

324

2049

325

2049

326

2050

327

2049

328

2049

329

2049

330

2049

331

2049

332

2049

333

2049

334

2049

335

2049

336

2049

337

2049

338

2049

339

2049

340

2049

341

2049

342

2049

343

2049

Artikel 2

Wanneer ten genoegen van de algemene rijksarchivaris wordt aangetoond dat de persoon op wie een dossier betrekking heeft, is overleden, vervalt de aan de openbaarheid gestelde beperking van dat dossier.

Artikel 3

Raadpleging van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de archieven van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije over de periode 1964–1991.

Den Haag, 9 augustus 2016

de

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Terug naar begin van de pagina