Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens

Geldend van 20-08-2016 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor de Autoriteit Persoonsgegevens is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Den Haag, 11 augustus 2016

Autoriteit Persoonsgegevens,

Namens deze,

P.J.J. Frencken

Directeur

Terug naar begin van de pagina