Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2016, 2016-0000170426, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES

Artikel 1. Normbedrag boete

 • 2 Voor de boeteberekening van overtredingen geconstateerd op locaties of in filialen, wordt het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid in aanmerking genomen.

Artikel 2. Bedragen bij herhaling of cumulatie van de overtreding

 • 1 Bij gelijktijdig meerdere malen voorkomen van een overtreding als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES en artikel 14a, eerste lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, worden de in artikel 1 genoemde bedragen van de boete als volgt verhoogd:

  • a. het bedrag voor werkgevers met meer dan 20 werknemers is bij de tweede keer dat een boete wordt geheven $ 2100 en vanaf de derde keer $ 2800;

  • b. het bedrag voor werkgevers met 10 tot en met 20 werknemers is bij de tweede keer dat een boete wordt geheven $ 1400, de derde keer is dit $ 2100 en vanaf de vierde keer $ 2800;

  • c. het bedrag voor werkgevers met 5 tot en met 9 werknemers is bij de tweede keer dat een boete wordt geheven $ 1050, de derde keer is dit $ 1400, de vierde keer $ 2100 en vanaf de vijfde keer $ 2800;

  • d. het bedrag voor werkgevers met minder dan 5 werknemers is bij de tweede keer dat een boete wordt geheven $ 700, de derde keer is dit $ 1050, de vierde keer $ 1400, de vijfde keer $ 2100 en vanaf de zesde keer $ 2800.

 • 2 Overtredingen die meermalen voorkomen, kunnen maximaal drie keer in de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete worden meegenomen.

Artikel 3. Recidive

 • 1 Indien er sprake is van herhaling van eenzelfde overtreding binnen twee jaar wordt het maximum van de boetes, genoemd in de artikelen 1 en 2, verdubbeld.

 • 2 In geval een periode van twee jaar ten opzichte van een eerder geheven boete verstreken is, wordt de alsdan te heffen boete voor de berekening van de hoogte daarvan gerekend als een eerste overtreding.

Artikel 4. Meerdere boetebedragen in één beschikking

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Deze beleidsregel wordt tevens ter inzage gelegd bij de RCN-unit SZW op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 22 juli 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

G. de Groot,

Hoofd RCN-unit SZW

Terug naar begin van de pagina