Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016

Geldend van 10-08-2016 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

gelet op artikel 34 Wet op de kansspelen,

Besluit:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet op de kansspelen, met uitzondering van titel VA, paragraaf 2, worden aangewezen alle personen tewerkgesteld bij de Kansspelautoriteit, met uitzondering van het hoofd en de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling, het hoofd en de medewerkers van de afdeling bedrijfsvoering, de stafmedewerkers en de directeur.

Artikel 2

Aan de toezichthouder wordt het legitimatiebewijs verstrekt dat overeenkomt met het in bijlage 1 vermeld model legitimatiebewijs Kansspelautoriteit.

Artikel 3

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2012 (Staatscourant 2012, nr. 7816) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 2016.

Den Haag, 1 juni 2016

Het bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Bijlage 1. bij Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016

(artikel 2: model legitimatiebewijs Kansspelautoriteit, voorzijde en achterzijde)

Bijlage 257575.png
Bijlage 257576.png
Terug naar begin van de pagina