Besluit vaststelling selectielijst Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013

Geldend van 31-07-2016 t/m heden

Besluit van 17 juni 2016, nr. 2016001047, houdende vaststelling van een selectielijst voor het Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2016, kenmerk NA/16/16542, agentschap Nationaal Archief, gedaan in overeenstemming met het Kabinet van de Koning;

Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 juni 2016

Willem-Alexander

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina