Besluit derde verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Geldend van 10-10-2016 t/m heden

Besluit van 8 juli 2016, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2016, Secretaris-Generaal Cluster, Directie Koninkrijksrelaties, nr. 2016-0000331669;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina