Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik

Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Besluit tot intrekking van de Beleidsregels aangaande marktmisbruik

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 juli 2016.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik.

Amsterdam, 29 juni 2016

M.W.L. van Vroonhoven,

bestuursvoorzitter

G.J. Everts,

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina