Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 25-04-2017 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2016, nr. DUO/OND-2016/10442 M houdende vaststelling van de elementcodetabel, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2016–2017 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2016 van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor het schooljaar 2016–2017 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling opleidingencodetabel volwasseneneducatie schooljaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2016–2017 de opleidingencodetabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4a.1.van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2016–2017 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel MBO studiejaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Ten behoeve van de instellingen bedoeld in artikel 1.1.1 sub b van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt voor wat betreft het beroepsonderwijs, voor het studiejaar 2016–2017 de examenonderdelencodetabel die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2017]

Article III. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage I. behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Elementcodetabel VO schooljaar 2016–2017

Registratie

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Code

             

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

 

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

3

4

   

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

       

5

6

0802

European Secondary School ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

European Secondary School ESS 6-7

       

5

6

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

3

4

   

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

3111

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

   

3

4

   

3112

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

   

3

4

   

3113

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

   

3

4

   

3114

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

   

3

4

   

3115

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

   

3

4

   

3116

LWOO Basisbg Lw ENT Grafimedia

   

3

4

   

3117

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

   

3

4

   

3118

LWOO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

   

3

4

   

3119

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

   

3

4

   

3120

LWOO Basisbg Lw ENT Tech M & T

   

3

4

   

3121

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

   

3

4

   

3122

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

   

3

4

   

3123

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

   

3

4

   

3131

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3132

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3141

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3151

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Admin

   

3

4

   

3152

LWOO Basisbg Lw ENT Ec H & V

   

3

4

   

3153

LWOO Basisbg Lw ENT Ec M & C

   

3

4

   

3154

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Cons

   

3

4

   

3161

LWOO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

   

3

4

   

3162

LWOO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

   

3

4

   

3171

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LNO

   

3

4

   

3181

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

   

3

4

   

3211

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

   

3

4

   

3212

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

   

3

4

   

3213

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

   

3

4

   

3214

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

   

3

4

   

3215

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

   

3

4

   

3216

VMBO Basisbg Lw ENT Grafimedia

   

3

4

   

3217

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

   

3

4

   

3218

VMBO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

   

3

4

   

3219

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

   

3

4

   

3220

VMBO Basisbg Lw ENT Tech M & T

   

3

4

   

3221

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

   

3

4

   

3222

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

   

3

4

   

3223

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

   

3

4

   

3231

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3232

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3241

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3251

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Admin

   

3

4

   

3252

VMBO Basisbg Lw ENT Ec H & V

   

3

4

   

3253

VMBO Basisbg Lw ENT Ec M & C

   

3

4

   

3254

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Cons

   

3

4

   

3261

VMBO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

   

3

4

   

3262

VMBO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

   

3

4

   

3271

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LNO

   

3

4

   

3281

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

   

3

4

   

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

   

3

4

   

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3341

LWOO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

     

4

   

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3441

VMBO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

     

4

   

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4211

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Techn.

         

6

4231

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW ZrgWlz.

         

6

4251

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Ec.

         

6

4271

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Land LNO.

         

6

4291

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Prog.

         

6

4311

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Techn.

         

6

4331

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW ZrgWlz.

         

6

4351

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Ec.

         

6

4371

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Land LNO.

         

6

4391

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Intersect. Prog.

         

6

4411

LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4413

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4433

LWOO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4453

LWOO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4473

LWOO KB Vakamanschapsroute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4493

LWOO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

   

3

4

   

4513

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

   

3

4

   

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

   

3

4

   

4533

VMBO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

   

3

4

   

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

   

3

4

   

4553

VMBO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

   

3

4

   

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

   

3

4

   

4573

VMBO KB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-3

   

3

4

   

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

   

3

4

   

4593

VMBO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

   

3

4

   

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

   

3

4

   

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

   

3

4

   

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

   

3

4

   

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

   

3

4

   

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

   

3

4

   

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6711

VMBO BB Groen

   

3

4

   

6721

VMBO KB Groen

   

3

4

   

6731

VMBO GL Groen

   

3

4

   

6755

LWOO BB Groen

   

3

4

   

6765

LWOO KB Groen

   

3

4

   

6775

LWOO GL Groen

   

3

4

   

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

   

3

4

   

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

   

3

4

   

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

   

3

4

   

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

   

3

4

   

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

   

3

4

   

7711

VMBO BB LWT Groen

   

3

4

   

7721

VMBO BB ENT Groen

   

3

4

   

7755

LWOO BB LWT Groen

   

3

4

   

7765

LWOO BB ENT Groen

   

3

4

   

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

   

3

4

   

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage I

De tabel voor 2016–2017 bevat diverse wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2015–2016.

De experimenten met de vakmanschapsroute zijn uitgebreid met een doorlopende leerroute van de kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo naar een vakopleiding in het mbo (mbo niveau-3). Vanwege deze uitbreiding zal voortaan het begrip ‘beroepsroute’ worden gehanteerd voor alle doorlopende leerroutes met doorstroming naar de middenkaderopleiding (mbo 4). Een school of instelling mag een al bestaande beroepsroute in de technische en groene domeinen blijven aanduiden als technologieroute. Zij mogen er echter ook in die gevallen voor kiezen voortaan de term beroepsroute te hanteren.

Met de invoering van de beroepsroute zijn ook experimenten mogelijk met doorlopende leerroutes in de sectoren/opleidingsdomeinen economie en administratie en en zorg en welzijn. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg kan ook de beroepsroute worden gevolgd. Voor de toegevoegde sectoren en voor de uitbreiding met de kaderberoepsgerichte leerweg zijn codes toegevoegd.

Aan de codes voor de nieuwe profielen in het vmbo zijn codes voor de Entreeopleidingen toegevoegd. De vbo afdelingen Kust-, Rijn- en binnenvaart en Haven en vervoer worden gefaseerd afgebouwd en vervangen door het profiel Maritiem en Techniek. De afzonderlijke onderbouwcodes voor Kust-, Rijn- en binnenvaart en Haven en vervoer kunnen niet worden gebruikt als onderbouwcodes bij het profiel Maritiem en Techniek. Daarom zijn voor dat profiel onderbouwcodes toegevoegd voor LWOO en VMBO (1394 en 1916).

Bijlage II. behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Opleidingencodetabel Volwasseneneducatie schooljaar 2016–2017

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5101

VAVOATH zonder profiel

5121

VAVO ATH NW zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5174

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5175

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5176

VAVO ATH NW Prf Nat/tech & Cul/Maat

5177

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5178

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5179

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5201

VAVO GYM zonder profiel

5221

VAVO GYM NW zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5274

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5275

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5276

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5277

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5278

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5279

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5301

VAVO HAVO zonder profiel

5321

VAVO HAVO NW zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5370

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO NW Prf Cul/Maat

5374

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5375

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5376

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5377

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5378

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5379

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Technische toelichting bijlage II

De codes 5500 tot en met 5633 zijn vervallen omdat deze codes met ingang van 1 januari 2015 niet meer kunnen worden gebruikt voor de uitwisseling met Bron.

Bijlage III. behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Vakcodetabel HAVO/VWO 2016/2017

oud

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Arabische taal (oud)

Arabisch

ar

 

0111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

0112

 

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

0113

 

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

0114

0114

biologie (oud)

biologie

bi

0191

 

biologie 1

biologie 1

bi1

 

0192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

 

0193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

0401

0401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

0402

0402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

0403

0403

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek)

muziek 3

mu3

0404

0404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

0405

0405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

0406

0406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

       

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

0407

0407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

0408

0408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

0409

0409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

0411

0411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

0061

0061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

0062

0062

economie 1

economie 1

ec1

0231

0231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

0232

0232

Engelse taal (oud)

Engels

en

0071

0071

Franse taal 1

Frans 1

fa1

0051

0051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

0052

0052

Friese taal

Fries

fr

 

0021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

0022

 

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

0023

 

geschiedenis (oud)

geschiedenis

gs

0121

 

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis1

gs1

 

0122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

 

0123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

0124

0124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

 

0041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

0280

0280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

0290

0290

Italiaanse taal (oud)

Italiaans

it

 

0201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

0202

 

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

0203

 

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

0204

0204

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

 

0031

letterkunde

letterkunde

lett

0361

0361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

0351

0351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

0352

0352

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel)

mijleer 1

ma1

0321

0321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

0322

0322

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

0171

0171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

0172

0172

Nederlandse taal (oud)

Nederlands

ne

0011

0011

Russische taal (oud)

Russisch

ru

 

0091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

0092

 

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

0093

 

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

0094

0094

scheikunde (oud)

scheikunde

sk

0181

 

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

 

0182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

 

0183

Spaanse taal (oud)

Spaans

sp

 

0081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

0082

 

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

0083

 

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

0084

0084

Turkse taal (oud)

Turks

tu

 

0101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

0102

 

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

0103

 

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

0104

0104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

0141

0141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

0142

0142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

0151

0151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

0152

0152

blijvend

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

informatica

Informatica

in

0161

0161

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

muziek

muziek

mu

0260

0260

tekenen

tekenen

te

0270

0270

nieuw

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

biologie

biologie

biol

1018

1018

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

economie

economie

econ

1022

1022

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

1052

1052

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

1071

1071

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

Latijnse taal en cultuur

Latijnse tc

ltc

 

1110

Griekse taal en cultuur

Griekse tc

gtc

 

1111

rekentoets 3F

Rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

rekentoets 3ER

Rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

         

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

       

Hebreeuws klassiek 1

Klassiek Hebreeuws 1

kh1

0381

0381

Hebreeuws klassiek 1,2

Klassiek Hebreeuws 1,2

kh 12

0382

0382

Hebreeuws modern 1

Modern Hebreeuws 1

mh1

0391

0391

Hebreeuws modern 1,2

Modern Hebreeuws 1,2

mh12

0392

0392

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

Portugees

Portugees

port

0205

0205

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2005)

o&o

o&o

0302

0302

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

vakcodetabel vmbo 2016/2017

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

KB

GL

TL

     

Vakcode

Vakcode

Vakcode

Vakcode

beroepsgerichte programma's in het vmbo

           
             

Sector techniek

           

bouwtechniek

           

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

0601

0601

0601

 

bouwtechniek – metselen

mets

btm

0611

0611

0611

 

bouwtechniek – schilderen/afwerkingstechnieken

schild

bts

0621

0621

0621

 

bouwtechniek – fijnhoutbewerking

fijnhout

btf

0606

0606

0606

 

elektrotechniek

elek

et

0631

0631

0631

 

grafimedia

gramed

gm

0642

0642

0642

 

installatietechniek

instaltech

it

0651

0651

0651

 

metaaltechniek

metatech

mt

0661

0661

0661

 

transport en logistiek

translog

tl

0671

0671

0671

 

voertuigentechniek

voertech

vt

0681

0681

0681

 
             

Intrasectorale programma's

           

metalektro

metalektro

me

0686

0686

0686

 

bouw-breed

bouwbreed

bb

0626

0626

0626

 

instalektro

instalektro

ie

0696

0696

0696

 

techniek breed

techbreed

tb

0697

0697

0697

 
             

Intersectorale programma's

           

ict-route

ictroute

ictr

0698

0698

0698

 

technologie in de gemengde leerweg T

techglt

tglt

   

0728

 

technologie in de gemengde leerweg E

techgle

tgle

   

0729

 

technologie in de gemengde leerweg Z&W

techglzw

tglz

   

0730

 

intersectoraal technologie & commercie

intersectc

istc

0731

0731

0731

 

intersectoraal technologie & dienstverlening

intersectd

istd

0732

0732

0732

 

intersectoraal dienstverlening & commercie

intersecdc

isdc

0733

0733

0733

 

sport,dienstverlening en veiligheid

sportdv

sdv

0727

0727

   
             

Sector zorg en welzijn

           

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

0701

0701

0701

 

verzorging

verz

vz

0711

0711

0711

 
             

Intrasectorale programma's

           

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

0726

0726

0726

 
             

Sector economie

           

administratie

admin

ad

0801

0801

0801

 
             

consumptief

           

consumptief – horeca

horeca

coh

0811

0811

0811

 

consumptief – bakken

bakken

cob

0821

0821

0821

 
             

handel en verkoop

handelverk

hv

0831

0831

0831

 

mode en commercie

modecom

mc

0841

0841

0841

 
             

Intrasectorale programma's

           

handel en administratie

handadm

ha

0856

0856

0856

 

consumptief-breed

consbreed

cb

0866

0866

0866

 
             

Sector landbouw

           

landbouw en natuurlijke omgeving

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt

pteeltopen

lnpo

0901

 

0901

 

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

0911

 

0911

 

LNO plantenteelt

pteelt

lnp

1073

 

1073

 

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

0921

 

0921

 

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

0931

 

0931

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

0941

 

0941

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

0951

 

0951

 

LNO dierhouderij en -verzorging

dierzorg

lnd

1074

 

1074

 

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

0961

 

0961

 

LNO agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

 

0978

   

LNO agrarische techniek

agratech

lnat

 

0979

   
             

combinatievakken:

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt en groene ruimte

pto-gr

pog

 

1075

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en groene ruimte

ptg-gr

pgg

 

1076

   

LNO plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

 

0904

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en bloembinden en -schikken

pto-bs

pob

 

1077

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en bloembinden en -schikken

ptg-bs

pgb

 

1078

   

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

 

0905

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging

pto-dv

pod

 

1079

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging

ptg-dv

pgd

 

1080

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

 

0906

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en verwerking agrarische producten

pto-va

pov

 

1081

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en verwerking agrarische producten

ptg-va

pgv

 

1082

   

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

 

0907

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische bedrijfseconomie

pto-ab

poa

 

1083

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische bedrijfseconomie

ptg-ab

pga

 

1084

   

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

 

0908

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische techniek

pto-at

pot

 

1085

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische techniek

ptg-at

pgt

 

1086

   

LNO plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

 

0909

   

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

 

0924

   

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

 

0925

   

LNO groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

 

0926

   

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

 

0927

   

LNO groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

 

0928

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

 

0934

   

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

 

0935

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

 

0936

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

 

0937

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en verwerking agrarische producten

dvp-vap

dvpv

 

1087

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en verwerking agrarische producten

dvg-vap

dvgv

 

1088

   

LNO dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

 

0945

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische bedrijfseconomie

dvp-ab

dvpa

 

1089

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische bedrijfseconomie

dvg-ab

dvga

 

1090

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

 

0946

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische techniek

dvp-at

dvpt

 

1091

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische techniek

dvg-at

dvgt

 

1092

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

 

0947

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

 

0965

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

 

0966

   
             

Intrasectorale programma's

           

landbouw-breed

landbouw

lb

0986

0986

0986

 
             

Algemene vakken

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

kunstvakken II beeldende vakken – audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

kunstvakken II beeldende vakken – film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

kunstvakken II beeldende vakken – fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

kunstvakken II beeldende vakken – tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

0353

0353

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

rekentoets 2F

Rekentoets 2F

RT2F

1120

1120

1120

1120

rekentoets 3F

Rekentoets 3F

RT3F

1121

1121

1121

1121

rekentoets 2ER

Rekentoets 2ER

R2ER

1122

1122

1122

1122

rekentoets 3ER

Rekentoets 3ER

R3ER

1123

1123

1123

1123

maatschappijkunde

maatschappijkunde

mask

1127

1127

1127

1127

informatietechnologie

informatietechnologie

inft

   

1128

1128

             

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

           

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

 

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

 

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

 

toerisme & recreatie

toerisme & recreatie

tr

0876

0876

0876

 

Hebreeuws klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

Hebreeuws modern

Modern Hebreeuws

Mh

     

0393

bouwtechniek – infra

infra

bti

1095

1095

1095

 

IT/informatica

IT/Informatica

it/i

     

1096

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

     

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

     

0432

technologie & toepassing

technologietoepassing

teto

   

1126

1126

             

vakken in verband met pilot vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo

         
             

beroepsgericht examenprogramma

Beroepsger. examenprogr.

bgpr

1199

1199

1199

 
             

profielvak bouwen, wonen, interieur

           

bouwen, wonen, interieur

bouwwonenint

bwi

1200

1200

1200

 
             

profielmodule bouwen, wonen, interieur

           

bouwproces en bouwvoorbereiding

bouwprocvoorb

bpbv

1201

1201

1201

 

bouwen vanaf de fundering

bouwenfundering

bfun

1202

1202

1202

 

hout- en meubelverbindingen

houtmeubelverb

hmvb

1203

1203

1203

 

design en decoratie

designdec

ddec

1204

1204

1204

 
             

beroepsgericht keuzevak bouwen, wonen, interieur

           

constructieve aansluitingen en afwerking

constraansluitafw

caa

1205

1205

1205

 

schoonmetselwerk

schoonmetselw

schm

1206

1206

1206

 

schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

schilhoutsteen

shso

1207

1207

1207

 

interieurbouw, stands en betimmeringen

intstandbetim

isb

1208

1208

1208

 

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

bouwkonderhrenoventransf

bort

1224

1224

1224

 

gevelopeningen

gevelopeningen

geve

1210

1210

1210

 

daken en kapconstructies van hout

dakenkapconstructieshout

dkch

1225

1225

1225

 

vloeren

vloeren

vloe

1212

1212

1212

 

bouwmethoden en bouwstijlen

bouwmethoden

bmet

1213

1213

1213

 

bijzonder metselwerk

bijzmetselwerk

bmsw

1214

1214

1214

 

scheidingswanden

scheidingswand

schw

1215

1215

1215

 

wandafwerking

wandafwerking

wafw

1216

1216

1216

 

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

schilderenspuitenkunststofmeta

sskm

1226

1226

1226

 

onderhoud schilderwerk

onderhschilderw

osw

1218

1218

1218

 

glaszetten

glaszetten

glsz

1227

1227

1227

 

meubelmaken

meubelmaken

meub

1220

1220

1220

 

bouw- en woonrijp maken

bouwrwoonrmaken

brwr

1221

1221

1221

 

terreinafwerking

terreinafw

tafw

1222

1222

1222

 

interieurontwerp en -design

interieurontwdesign

intd

1223

1223

1223

 
             

profielvak produceren, installeren en energie

           

produceren, installeren en energie

prodinstallenergie

pie

1300

1300

1300

 
             

profielmodule produceren, installeren en energie

           

ontwerpen en maken

ontwerpenmaken

ontw

1301

1301

1301

 

bewerken en verbinden van materialen

bewerkverbmat

bevm

1302

1302

1302

 

besturen en automatiseren

bestautom

baut

1303

1303

1303

 

installeren en monteren

installmont

insm

1304

1304

1304

 
             

beroepsgericht keuzevak produceren, installeren en energie

           

plaat- en constructiewerk

plaatconstrwerk

plcw

1305

1305

1305

 

booglasprocessen

booglasprocessen

bglp

1326

1326

1326

 

klimaattechnologie

klimaattechn

klit

1307

1307

1307

 

procestechniek

procestechn

pt

1308

1308

1308

 

duurzame energie

duurzameenergie

drze

1327

1327

1327

 

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

wtkelektrotonderh

wtet

1310

1310

1310

 

utiliteitsinstallaties

utiliteitsinstal

utii

1311

1311

1311

 

praktisch booglassen

praktisch booglassen

prbl

1328

1328

1328

 

CNC-technieken

CNCtechn

cnc

1313

1313

1313

 

drinkwater en sanitair

drinkwatersanitair

drws

1314

1314

1314

 

dakbedekking

dakbedekk

dakb

1316

1316

1316

 

verspaningstechnieken

verspaningstechn

vspt

1317

1317

1317

 

woon- en kantoortechnologie

woonkantoortechn

wkt

1318

1318

1318

 

domotica en automatisering

domoticaautomatisering

dmat

1329

1329

1329

 

nutsvoorzieningen

nutsvoorz

nvz

1322

1322

1322

 

koudetechniek

koudetechniek

koud

1330

1330

1330

 

licht, geluid en beeld

lichtgeluidbeeld

lglb

1315

1315

1315

 
             

profielvak mobiliteit en transport

           

mobiliteit en transport

mobiliteittransport

mobt

1400

1400

1400

 
             

profielmodule mobiliteit en transport

           

motorconditie testen

motorconditietest

mct

1401

1401

1401

 

wielophanging en carrosserie

wielophcarrosserie

wohc

1402

1402

1402

 

verlichtings- en comfortsystemen

verlichtcomfortsyst

vlcs

1403

1403

1403

 

transport

transport

trns

1404

1404

1404

 
             

beroepsgericht keuzevak mobiliteit en transport

           

motorsystemen

motorsyst

mots

1405

1405

1405

 

aandrijf- en remsysteem

aandrijfremsyst

adrs

1406

1406

1406

 

elektronica

elektronica

elek

1407

1407

1407

 

bedrijfswagens

bedrijfswag

bdrw

1408

1408

1408

 

fietstechniek

fietstechn

ftst

1409

1409

1409

 

gemotoriseerde tweewieler

gemottweewiel

mott

1410

1410

1410

 

carrosseriebouw

carrosseriebouw

carb

1411

1411

1411

 

autoschade en spuiten

autoschadespuiten

ass

1412

1412

1412

 

verbrandingsmotoren

verbrandingsmot

vbrm

1413

1413

1413

 

ritvoorbereiding en ritafhandeling

ritvoorb/afhand

rvra

1414

1414

1414

 

mobiele werktuigen

mobwerktuigen

mwt

1415

1415

1415

 

operationele magazijnwerkzaamheden

operatmagzwerkz

omwz

1416

1416

1416

 
             

profielvak media, vormgeving en ICT

           

media, vormgeving en ICT

mediavorgICT

mvic

1500

1500

1500

 
             

profielmodule media, vormgeving en ICT

           

audiovisuele vormgeving en productie

audiovisvormgprod

avp

1501

1501

1501

 

2D- en 3D-vormgeving en -productie

2D/3Dvormgprod

2d3d

1502

1502

1502

 

ICT

ict

ict

1503

1503

1503

 

interactieve vormgeving en productie

interactvormgprod

ivp

1504

1504

1504

 
             

beroepsgericht keuzevak media, vormgeving en ICT

           

3D-vormgeving en -realisatie

3Dvormreal

3dvr

1505

1505

1505

 

idee-ontwikkeling

ideeontw

idee

1506

1506

1506

 

netwerkbeheer

netwerkbeh

netw

1507

1507

1507

 

printmediaproductie

printmediaprod

pmp

1508

1508

1508

 

tekenen, schilderen en illustreren

tekschildillustr

tsi

1509

1509

1509

 

game-design

game-design

gamd

1510

1510

1510

 

fotografie

fotograf

foto

1511

1511

1511

 

licht, geluid en decor

licht,geluid,dec

lgd

1512

1512

1512

 

applicatieontwikkeling

appl-ontwikkeling

appo

1513

1513

1513

 

digitale beveiliging

digibeveiliging

dgbv

1514

1514

1514

 

sign

sign

sign

1515

1515

1515

 

vormgeven & typografie

vormgtypogr

vgtg

1516

1516

1516

 
             

profielvak economie en ondernemen

           

economie en ondernemen

eco&ondern

eo

1700

1700

1700

 
             

profielmodule economie en ondernemen

           

commercieel

commercieel

com

1701

1701

1701

 

secretarieel

secretarieel

sec

1702

1702

1702

 

logistiek

logistiek

log

1703

1703

1703

 

administratie

administratie

adm

1704

1704

1704

 
             

beroepsgericht keuzevak economie en ondernemen

           

marketing

marketing

mark

1714

1714

1714

 

officemanagement

officemanagement

offm

1715

1715

1715

 

distributie

distributie

dist

1716

1716

1716

 

financieel en administratief beheer

financieeladministratiefbeheer

fabh

1717

1717

1717

 

ondernemen

ondernemen

ondn

1709

1709

1709

 

webshop

webshop

webs

1710

1710

1710

 

presentatie en styling

presentatieenstyling

prst

1718

1718

1718

 

mode en design

modedesign

mode

1712

1712

1712

 
             

profielvak horeca, bakkerij en recreatie

           

horeca, bakkerij en recreatie

horeca,bakk,recr

hbr

1800

1800

1800

 
             

profielmodule horeca, bakkerij en recreatie

           

gastheerschap

gastheerschap

ghs

1801

1801

1801

 

de bakkerij

bakkerij

bakk

1802

1802

1802

 

de keuken

keuken

keu

1803

1803

1803

 

recreatie

recreatie

rec

1804

1804

1804

 
             

beroepsgericht keuzevak horeca, bakkerij en recreatie

           

gastheerspecialisatie

gastheerspecialisatie

ghsp

1817

1817

1817

 

brood- en banketspecialisatie

broodenbanketspecialisatie

bbsp

1818

1818

1818

 

keukenspecialisatie

keukenspecialisatie

kksp

1819

1819

1819

 

evenementen

evenementen

evem

1820

1820

1820

 

patisserie

patisserie

pati

1809

1809

1809

 

de bijzondere keuken

bijzkeuken

bzkk

1810

1810

1810

 

traiteur

traiteur

trai

1811

1811

1811

 

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

facdienstverlbeheeronderhoud

fdbo

1821

1821

1821

 
             

profielvak zorg en welzijn

           

zorg en welzijn

zorgwelzijn

zw

1600

1600

1600

 
             

profielmodule zorg en welzijn

           

mens en gezondheid

mensgezondh

mgez

1601

1601

1601

 

mens en omgeving

mensomgev

momg

1602

1602

1602

 

mens en activiteit

mensactivit

mact

1603

1603

1603

 

mens en zorg

menszorg

mzrg

1604

1604

1604

 
             

beroepsgericht keuzevak zorg en welzijn

           

schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht

schoonheidsbehhandhaargezicht

shhg

1619

1619

1619

 

haarverzorging

haarverzorg

hrvz

1606

1606

1606

 

huidverzorging

huidverzorg

hdvz

1607

1607

1607

 

hand- en voetverzorging

hand/voetverz

hvvz

1608

1608

1608

 

welzijn kind en jongere

welzijnkindenjongere

wzkj

1620

1620

1620

 

wonen en huishouden

wonenhuish

whh

1610

1610

1610

 

verzorging

verzorging

verz

1611

1611

1611

 

dagbesteding

dagbesteding

dagb

1612

1612

1612

 

facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging

facdverlinrichtingverzorging

fdiv

1621

1621

1621

 

beveiliging en veiligheid

beveilig/veiligh

bevv

1614

1614

1614

 

conciërgewerkzaamheden

conciërgewerkzaamheden

cgwz

1622

1622

1622

 

sport en bewegen

sportbewegen

spbw

1616

1616

1616

 

voorkomen van ongevallen en EHBO

ongevallenehbo

ehbo

1617

1617

1617

 
             

profielvak groen

           

groen

groen

grn

2000

2000

2000

 
             

profielmodule groen

           

groene productie

groeneproductie

grpr

2001

2001

2001

 

tussen productie en verkoop

productverkoop

tpv

2002

2002

2002

 

vergroening stedelijke omgeving

vergroeningstedelijkeomgeving

vgso

2018

2018

2018

 

groene vormgeving en verkoop

grvormgverk

grvv

2004

2004

2004

 
             

beroepsgericht keuzevak groen

           

het groene machinepark

groenmachinepark

grmp

2005

2005

2005

 

tuinontwerp en -aanleg

tuinontwaanl

toa

2006

2006

2006

 

werk in tuin en landschap

werktuinland

wtl

2007

2007

2007

 

bloemwerk

bloemwerk

blwk

2008

2008

2008

 

groene vormgeving en styling

grvormstyling

grvs

2009

2009

2009

 

groei voorbereiden

groeivoorbereiden

grvb

2019

2019

2019

 

groei en oogst

groeioogst

greo

2011

2011

2011

 

het houden van dieren

houdendier

hvdr

2012

2012

2012

 

gezonde dieren

gezonddier

gzdr

2013

2013

2013

 

water

water

watr

2014

2014

2014

 

voeding: hoe maak je het?

voedinghoemaakjehet

voed

2020

2020

2020

 

groene zorg

groenezorg

grzg

2016

2016

2016

 

natuurlijk groen

natgroen

natg

2017

2017

2017

 
             

profielvak maritiem en techniek

           

maritiem en techniek

maritiemtechn

mate

2100

2100

2100

 
             

profielmodule maritiem en techniek

           

maritieme logistiek en communicatie

marlogcom

mlc

2101

2101

2101

 

maritieme veiligheid

marveiligh

mvh

2102

2102

2102

 

maritieme installaties

marinstall

misl

2103

2103

2103

 

reparatie en onderhoud

reponderh

repo

2104

2104

2104

 
             

beroepsgericht keuzevak maritiem en techniek

           

werken en leven aan boord

werklevenab

wlab

2105

2105

2105

 

ladingbehandeling aan boord

ladingbehandelingboord

lbhb

2106

2106

2106

 

navigatie

navigatie

navi

2107

2107

2107

 

scheepskennis

scheepskennis

scke

2108

2108

2108

 

zeevaartkunde

zeevaartkunde

zvku

2109

2109

2109

 

dienstverlening in de haven

dienstverleninghaven

dvlh

2110

2110

2110

 

opslag en overslag in de haven

opslagoverslaghaven

oeoh

2111

2111

2111

 

stuwadoor en vorkheftruck

stuwadoorenvorkheftruck

stvh

2120

2120

2120

 

ladingadministratie in de haven

ladingadministrhaven

lahv

2113

2113

2113

 

expediteur, luchtvaart en douane

expediteurluchtvdouane

elvd

2114

2114

2114

 

cargadoor

cargadoor

carg

2115

2115

2115

 

nautische materialen en gereedschappen

nautischematgereedsch

nmgs

2116

2116

2116

 

scheepsconstructie en -ontwerp

scheepsconstrontwerp

scow

2117

2117

2117

 

maritieme mechanische installaties

maritiememechinstall

mmis

2118

2118

2118

 

conserveren van maritieme systemen

conserverenmaritiemesystemen

cvms

2119

2119

2119

 
             

profielvak dienstverlening en producten

           

dienstverlening en producten

dienstverlproduct

dvpr

1900

1900

1900

 
             

profielmodule dienstverlening en producten

           

organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

organiserenactiviteitopdrachtg

oaog

1915

1915

1915

 

presenteren, promoten en verkopen

pres,prom,verk

ppv

1902

1902

1902

 

een product maken en verbeteren

productmakverb

prmv

1903

1903

1903

 

multimediale producten maken

multimedprod

mmpm

1904

1904

1904

 
             

beroepsgericht keuzevak dienstverlening en producten

           

digispel

digispel

digi

1911

1911

1911

 

robotica

robotica

robo

1906

1906

1906

 

werken aan natuur en milieu

werkenaannatuurenmilieu

wanm

1912

1912

1912

 

voeding en beweging

voedingenbeweging

vdbw

1913

1913

1913

 

podium

podium

podi

1909

1909

1909

 

geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

unidienstverlveiligh

ufdv

1910

1910

1910

 

milieu, hergebruik en duurzaamheid

milieuhergebruikenduurzaamheid

mhed

1914

1914

1914

 
             

decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken ten behoeve van de pilotscholen

         

Woonhuisbeveiliging

woonhuisbeveil

whbv

1325

1325

1325

 

Fietstechniek 2

fietstechn2

fts2

1417

1417

1417

 

Gemotoriseerde tweewielers 2

gemottweewiel2

mt2

1418

1418

1418

 

ICT op kantoor

ICTkantoor

ICTk

1713

1713

1713

 

Productie en Verkoop

productverk

prvk

1813

1813

1813

 

Broodbakken 2

broodbak2

brb2

1814

1814

1814

 

Banketbakken 2

banketbak2

bab2

1815

1815

1815

 

Buitenschools leren in de regio

buitenschlerenregio

bslr

1816

1816

1816

 
             

decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken

           

ontwerp duurzame comfortwoning

ontwduurzcomfortwoning

docw

1228

1228

1228

 

aardbevingsbestendig bouwen

aardbevingsbestendigbouwen

abbb

1229

1229

1229

 

machinebouw verspanen (vervangt verspaningstechnieken 2)

machinebouwverspanen

mbvs

1331

1331

1331

 

modetechniek

modetechniek

mote

1719

1719

1719

 

internationale handel

internationalehandel

ihan

1720

1720

1720

 

geüniformeerde beroepen

geüniformeerdeberoepen

unib

1916

1916

1916

 

talentvak acteren, zang en dans

tazd

tazd

1917

1917

1917

 

dans-, acteer- en zangactiviteiten

daza

daza

1918

1918

1918

 

actief in de natuur

actiefindenatuur

actn

2021

2021

2021

 

Technische toelichting bijlage III

[Vervallen per 01-08-2017]

De vakken Latijnse taal en cultuur (vakcode 1110) en Griekse taal en cultuur (vakcode 1111) kunnen in het schooljaar 2016–2017 voor het eerst in het laatste leerjaar worden afgesloten.

Voor de bezemklassen examenkandidaten in het laatste leerjaar blijven de oude codes van kracht.

Voor de vakken Chinese taal en cultuur (vakcode 1052) en Chinese taal en cultuur (elementair) (vakcode 1071) hoeft vanaf het schooljaar 2015–2016 voor bovenbouwinstroom geen licentie meer worden aangevraagd. Dit betekent dat het vak in 2016–2017 geëxamineerd kan worden in het voorlaatste leerjaar. De vakcodes zijn daarom verplaatst naar het algemene deel van de tabel.

Naast het reeds bestaande vak maatschappijleer II met vakcode 0323 wordt met de komst van de nieuwe profielen het vak maatschappijkunde met vakcode 1127 geïntroduceerd.

Het vak maatschappijkunde is de opvolger van maatschappijleer II. Maatschappijkunde wordt gebruikt voor leerlingen vmbo die al examen doen in de nieuwe profielen, maatschappijleer II wordt gebruikt voor kandidaten die nog examen doen onder sectorstructuur.

Informatietechnologie (vakcode 1128) wordt toegevoegd aan het curriculum algemene vakken voor vmbo GL en TL.

Een aantal vakken binnen de profielen vmbo hebben een nieuwe naam en vakcode gekregen. Voor leerlingen die het vak onder de oude naam hebben gevolgd, kan bij levering van de resultaten gebruik worden gemaakt van de nieuwe namen met nieuwe code. Het betreft de volgende vakken:

bouwkundig onderhoud en renovatie

1209

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

1224

daken en kapconstructies

1211

daken en kapconstructies van hout

1225

schilderen en spuiten van metalen en kunststof ondergronden

1217

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

1226

glas

1219

glaszetten

1227

booglassen

1306

booglasprocessen

1326

zonne- en windenergie

1309

duurzame energie

1327

booglassen 2

1312

praktisch booglassen

1328

besturing en automatisering 2 (domotica)

1320

domotica en automatisering

1329

koudetechnologie

1323

koudetechniek

1330

commercieel 2

1705

marketing

1714

secretarieel 2

1706

officemanagement

1715

logistiek 2

1707

distributie

1716

administratie 2

1708

financieel en administratief beheer

1717

vormgeving

1711

presentatie en styling

1718

gastheerschap 2

1805

gastheerspecialisatie

1817

brood en banketspecialiteiten

1806

brood- en banketspecialisatie

1818

keuken 2

1807

keukenspecialisatie

1819

recreatie 2

1808

evenementen

1820

facilitaire dienstverlening horeca, bakkerij en recreatie

1812

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

1821

uiterlijke verzorging breed

1605

schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht

1619

wonen, welzijn en zorg

1609

welzijn kind en jongere

1620

facilitaire dienstverlening zorg en welzijn

1613

facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorging

1621

gebouwenbeheer

1615

conciërgewerkzaamheden

1622

vergroening verstedelijkte omgeving

2003

vergroening stedelijke omgeving

2003

groene groei

2010

groei voorbereiden

2019

smakelijk eten

2015

voeding: hoe maak je het?

2020

stuwadoor en vorkheftruckbestuurder

2112

stuwadoor en vorkheftruck

2120

organiseren van een activiteit

1901

organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever

1915

game maker

1905

digispel

1911

natuurtalent

1907

werken aan natuur en milieu

1912

gezonde leefstijl

1908

voeding en beweging

1913

Bijlage IV. behorende bij artikel 4 van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017

[Vervallen per 01-08-2017]

Generieke examenonderdelen MBO 2016–2017

Nederlandse taal 2F

 

3001

rekenen 2F

 

3002

rekenen 2ER

 

3004

Nederlandse taal 3F

 

3005

rekenen 3F

 

3006

rekenen 3ER

 

3007

Technische toelichting bijlage IV

Aan de tabel voor 2016–2017 zijn drie codes toegevoegd ten opzichte van de tabel voor 2015–2016 te weten:

3002 Rekenen 2F, 3004 Rekenen 2ER en 3007 Rekenen 3ER

Terug naar begin van de pagina