Tijdelijk mandaat aan de teammanager Vorderingen van het CBR

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 12-07-2016 t/m 30-06-2017

Tijdelijk mandaat aan de teammanager Vorderingen van het CBR

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR),

gelet op de afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en 130 t/m 134a Wegenverkeerswet 1994,

verleent hiermee tijdelijk mandaat aan en machtigt:

[Vervallen per 01-07-2017]

De stukken die op grond van het mandaat worden afgedaan en ondertekend door de teammanager Vorderingen worden gesteld op briefpapier van het CBR. Zij vermelden aan het slot: ‘De algemeen directeur van het CBR, namens deze,’ gevolgd door de handtekening, de naam van de betrokken functionaris en de functieaanduiding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt bij een latere dagtekening van de Staatscourant dan 1 juli 2016 terug tot en met 1 juli 2016. Dit besluit vervalt op 1 juli 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 29 juni 2016

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

P.J. Delsing

algemeen directeur CBR

R.A.L. Verstraeten

financieel directeur CBR

Terug naar begin van de pagina