Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 01-08-2016 t/m 31-07-2017

Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 6, derde lid van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB,

Gezien de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 23 juni 2016, kenmerk 1009721;

Besluit:

Artikel 1. Tijdvakken centrale examinering mbo

[Vervallen per 01-08-2017]

De tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2017]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018, kunnen ook geraadpleegd worden op www.examenbladmbo.nl.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2017]

Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2016.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017-2018

[Vervallen per 01-08-2017]

Hieronder worden de centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018 weergegeven. Daarin wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop.

De gebruikte afkortingen in de tabel:

NL= Nederlandse taal

Rek = rekenen

Periode 1 (maandag 11 september 2017 tot en met vrijdag 15 september 2017)

11 sep

12 sep

13 sep

14 sep

15 sep

NL 2F

NL 3F

Rek 2F / 2ER

Rek 3F / 3ER

Engels B1

Periode 2 (maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 17 december 2017)

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

Week 49

Week 50

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Engels B1

 

Periode 3 (maandag 8 januari 2018 tot en met zondag 25 februari 2018)

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Engels B1 /B2

 

Periode 4 (maandag 5 maart 2018 tot en met zondag 22 april 2018)

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Engels B1

 

Periode 5 (maandag 14 mei 2018 tot en met zondag 1 juli 2018)

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Engels B1 / B2

 
Terug naar begin van de pagina