Regeling profielen vmbo

[Regeling vervalt per 01-08-2021.]
Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/809397, houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., de Regeling voorzieningenplanning VO en enige andere ministeriële regelingen in verband met de invoering van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs alsmede de modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs (Regeling profielen vmbo)

Artikel IV. Wijziging Regeling intra- en intersectorale programma’s

Artikel X. Omzetting afdelingen, intra- en intersectorale programma’s naar profielen

 • 1 Een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 17 van de Wet voortgezet onderwijs BES, of een vestiging van een agrarische opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wat het daarin verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs betreft, die voor 1 augustus 2016 in aanmerking is gebracht voor bekostiging van een afdeling, genoemd in de eerste kolom van tabel 1, komt, onverminderd afdeling III van titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs, met ingang van 1 augustus 2016 in aanmerking voor bekostiging van het daarbij in de tweede kolom van tabel 1 genoemde profiel.

  Tabel 1: omzetting van afdelingen naar verwante profielen

  Afdeling

  Profiel

  Bouwtechniek

  Bouwen, wonen en interieur

  Metaaltechniek

  Produceren, installeren en energie

  Electrotechniek

  Produceren, installeren en energie

  Voertuigentechniek

  Mobiliteit en transport

  Installatietechniek

  Produceren, installeren en energie

  Grafimedia

  Media, vormgeving en ICT

  Transport en logistiek

  Mobiliteit en transport

  Kust-, Rijn- en binnenvaart

  Maritiem en techniek

  Haven- en vervoerschool

  Maritiem en techniek

  Verzorging

  Zorg en welzijn

  Uiterlijke verzorging

  Zorg en welzijn

  Administratie

  Economie en ondernemen

  Handel en verkoop

  Economie en ondernemen

  Mode en commercie

  Economie en ondernemen

  Consumptief

  Horeca, bakkerij en recreatie

  Landbouw en natuurlijke omgeving

  Groen

 • 2 Een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 17 van de Wet voortgezet onderwijs BES, of een vestiging van een agrarische opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wat het daarin verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs betreft, die in schooljaar 2015–2016 een intrasectoraal programma, genoemd in de eerste kolom van tabel 2, verzorgde en tot het verzorgen van dat intrasectorale programma gerechtigd was, komt, onverminderd afdeling III van titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs, met ingang van 1 augustus 2016 in aanmerking voor bekostiging van het daarbij in de tweede kolom genoemde profiel.

  Tabel 2: omzetting van intrasectorale programma’s naar verwante profielen

  Intrasectoraal programma

  Profiel

  Bouw-breed

  Bouwen, wonen en interieur

  Metalelektro

  Produceren, installeren en energie

  Instalektro

  Produceren, installeren en energie

  Techniek breed

  Afhankelijk van de onderliggende afdelingen:

  – Bouwen, wonen en interieur;

  – Produceren, installeren en energie; of

  – Mobiliteit en transport

  (zie tabel 1)

  Zorg en welzijn-breed

  Zorg en welzijn

  Handel en administratie

  Economie en ondernemen

  Consumptief breed

  Horeca, bakkerij en recreatie

  Landbouw-breed

  Groen

 • 3 Een school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 17 van de Wet voortgezet onderwijs BES, die in de schooljaren 2014–2015 en 2015–2016 een intersectoraal programma als genoemd in de eerste kolom van tabel 3 verzorgde en tot het verzorgen van dat intersectorale programma gerechtigd was, komt, onverminderd afdeling III van titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs, met ingang van 1 augustus 2016 in aanmerking voor bekostiging van het daarbij in de tweede kolom genoemde profiel.

  Tabel 3: omzetting van intersectorale programma’s naar verwante profielen

  Intersectoraal programma

  Profiel

  Intersectoraal Dienstverlening en Commercie

  Dienstverlening en producten

  Intersectoraal Technologie en Dienstverlening

  Dienstverlening en producten

  Intersectoraal Technologie en Commercie

  Dienstverlening en producten

  Technologie in de gemengde leerweg

  Dienstverlening en producten

  ICT-route

  Dienstverlening en producten of Media, vormgeving en ICT

  Sport, Dienstverlening en Veiligheid

  Dienstverlening en producten

Artikel XII. Inwerkingtreding

 • 3 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina