Besluit deelneming in gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’

Geldend van 25-11-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24-5-2016, kenmerk 926951, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina