Besluit aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963

Geldend van 05-07-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 juni 2016, nr. WJZ/16082842, houdende aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963 (Besluit aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 54a, eerste lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 54a, eerste lid, van de Visserijwet 1963 worden aangewezen de ambtenaren van:

  • a. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • b. de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

  • c. het Ministerie van Economische Zaken, werkzaam als Medewerker wadden of als Medewerker afhandeling en ontwikkeling met als specialisatie vakdeskundige visserij;

  • d. de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, werkzaam als Medewerker handhaving;

  • e. de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, werkzaam als Toezichthouder of Senior Toezichthouder;

  • f. de gemeenten Schagen, Texel, Hollandse Kroon, Oldambt, Sluis, Hulst, Vlissingen, Dongeradeel en De Marne, werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar, van de gemeenten Katwijk en Zandvoort, werkzaam als gemeentelijk opsporingsambtenaar, van de gemeenten Terschelling en Eemsmond, werkzaam als medewerker handhaving/controleur, van de gemeente Het Bildt, werkzaam als coördinator handhavingsbureau, van de gemeente Ferwerderadeel, werkzaam als Waddencoördinator of als buitengewoon opsporingsambtenaar en van de gemeente Harlingen, werkzaam als havenbeambte of als buitengewoon opsporingsambtenaar, voor het toezicht op de naleving van de artikelen 52a en 52b van de Uitvoeringsregeling visserij en artikel 120 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juni 2016

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina