Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juni 2016, nr. E&K/998239, strekkende tot aanwijzing van de wijze van bekendmaken van voorgenomen besluiten tot vervreemding van een cultuurgoed of verzameling door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2016 publiceren de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling als bedoeld in artikel 4.17 van de Erfgoedwet in de Afstotingsdatabase van het Museum Register of in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina