Mededeling herziening hoogte uitkering op grond van Algemene nabestaandenwet met ingang van 1 juli 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]
Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2016, 2016-0000149442, betreffende de herziening van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet met ingang van 1 juli 2016

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

deelt op grond van artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet mee dat met ingang van 1 juli 2016:

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2016

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

J.A.A. Dikmans

Directeur Stelsel en Volksverzekeringen

Naar boven